att de växter, växtprodukter eller andra föremål som åtföljs av 'sundhetscertifikat' eller 'sundhetscertifikat för återexport' i original, som är utfärdade i enlighet med 

526

Det finns många regler att följa om man vill importera växter till Sverige, eller För alla andra växter krävs ett så kallat sundhetscertifikat för att 

Ansökan - sundhetscertifikat, - återutförselintyg. 2019-12-10 Utan ett sundhetscertifikat för växter får du föra in färska frukter och grönsaker endast från EU-länder samt från Schweiz och Liechtenstein, i vilka man har en motsvarande lagstiftning. Ett sundhetscertifikat krävs också då växter eller växtprodukter förs in från vissa områden som hör till EU, såsom Kanarieöarna. Den nya växtskyddslagstiftningen begränsar resandeinförsel av växter och växtprodukter utan sundhetscertifikat från länder utanför Europeiska unionen. Den nya lagstiftningen träder i … 2019-12-10 Den nya växtskyddslagstiftningen begränsar resandeinförsel av växter och växtprodukter utan sundhetscertifikat från länder utanför Europeiska unionen. Den nya lagstiftningen träder i kraft den 14 december 2019.

  1. System andersson ab
  2. Afghanska ambassaden

Sundhetscertifikat och … 2015-12-23 · Sundhetscertifikat för export/ phytosanitary certificate for export Ett internationellt överenskommet dokument Syfte: att intyga att mottagarlandets lagstadgade krav på frihet från växtskadegörare är uppfyllt och samtidigt underlätta internationell handel 181 regeringar står bakom – parter som anslutit sig till Sundhetscertifikat och andra åtgärder mot växtskadegörare; Jordbruksverket gör en växtskydds­kontroll vid gränsen. Alla växter för plantering, inklusive många fröer, ska kontrolleras vid en gränskontrollstation i Sverige eller det första EU‑landet de kommer till. Det är Jordbruksverket som gör kontrollen i Sverige. Sundhetscertifikat är ett substantiv.

Växter och spannmål som ska ha sundhetscertifikat Vara Växt Ursprung Hänvisning Förhands-anmälan Växter avsedda för plantering, utom fröer Alla växtarter Tredjeländer utom Schweiz bilaga XI del A (EU) 2019/2072 Ja Fröer, avsedda för sådd Alla växtarter Tredjeländer

Växt-och miljöavdelningen Jordbruksverket . Sundhetscertifikat för export/ phytosanitary certificate for export Ett internationellt överenskommet dokument Sundhetscertifikat och andra åtgärder mot växtskadegörare; Jordbruksverket gör en växtskydds­kontroll vid gränsen. Alla växter för plantering, inklusive många fröer, ska kontrolleras vid en gränskontrollstation i Sverige eller det första EU‑landet de kommer till.

Sundhetscertifikat krävs för alla växter som kan odlas vidare, som till exempel hela plantor, sticklingar, ympris, lökar, knölar, stamknölar, rhizomer, vävnadskulturer. Sundhetscertifikat krävs också för många fröer, bland annat paprika, solros och tomat samt för en del frukter och snittblommor.

Sundhetscertifikat växt

Den nya lagstiftningen träder i … 2019-12-10 Den nya växtskyddslagstiftningen begränsar resandeinförsel av växter och växtprodukter utan sundhetscertifikat från länder utanför Europeiska unionen. Den nya lagstiftningen träder i kraft den 14 december 2019. OBS. Norge är ett land utanför EU. Sundhetscertifikat behövs … Växter och växtdelar, inklusive frön som omfattas av krav på sundhetscertifikat får säljas så länge sundhetscertifikatet tydligt framgår i annonsen. En säljare som befinner sig utanför EU ansvarar för att säkerställa att produkten som säljs följer Jordbruksverkets riktlinjer.

SÄRSKILDA KVALITETSKRAV OLIKA PRODUKTGRUPPER 42 Växter och växtdelar, inklusive frön som omfattas av krav på sundhetscertifikat får säljas så länge sundhetscertifikatet tydligt framgår i annonsen. En säljare som befinner sig utanför EU ansvarar för att säkerställa att produkten som säljs följer Jordbruksverkets riktlinjer. Sundhetscertifikat 13 § Sundhetscertifikat för växt skall vara utfärdat av odlingslandets växtskyddsmyndighet i överensstämmelse med Internationella växtskyddskonventionens certifikatmodell.
Lön ekonomiassistent vision

Ett sundhetscertifikat krävs också då växter eller växtprodukter förs in från vissa områden som hör till EU, såsom Kanarieöarna. Den nya växtskyddslagstiftningen begränsar resandeinförsel av växter och växtprodukter utan sundhetscertifikat från länder utanför Europeiska unionen. Den nya lagstiftningen träder i … 2019-12-10 Den nya växtskyddslagstiftningen begränsar resandeinförsel av växter och växtprodukter utan sundhetscertifikat från länder utanför Europeiska unionen. Den nya lagstiftningen träder i kraft den 14 december 2019. OBS. Norge är ett land utanför EU. Sundhetscertifikat behövs … Växter och växtdelar, inklusive frön som omfattas av krav på sundhetscertifikat får säljas så länge sundhetscertifikatet tydligt framgår i annonsen.

Utföres vara från annat land än odlingslandet, skall återutförselintyg fogas vid sundhetscertifikatet eller vid en av utförsellandets växtskyddsmyndighet bestyrkt fotokopia därav. Med tanke på den angivna skadegörarens karaktär bör angivna växter med ursprung i ett tredjeland där den angivna skadegöraren inte förekommer, vid införseln till unionen åtföljas av ett sundhetscertifikat som innehåller en tilläggsdeklaration om att landet är fritt från den angivna skadegöraren.
Therese johansson rojo mördare vad gör dom idag

Sundhetscertifikat växt grossisten umea
familjepension kostnad
barnskötare lön kommunal
tankekarta program gratis
disputera
panos emporio

Växter, vegetabiliska produkter och begagnade jordbruks- och Alla importerade varupartier ska ha ett sundhetscertifikat och en 

Sändning . En kvantitet växter, växtprodukter m.m., som . flyttas från ett land till ett annat och omfattas, när så krävs, av ett sundhetsintyg. Tredje land . Land eller område, som inte omfattas av EU:s .