20 apr 2017 Skolkommissionens förslag. Skolkommissionen är en utredning tillsatt av regeringen som har sett över hur den svenska skolan fungerar och 

2896

Skolkommissionens förslag om att lotta in elever till populära skolor finns dock inte med i lagrådsremissen, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).

Skolkommissionen framför att staten bör bygga upp en skolmyndighet på regional nivå med uppgift att Skolkommissionen tillsattes 2015 och har i uppdrag att lämna förslag på hur höjda kunskapsresultat kan uppnås, kvaliteten i undervisningen förbättras och likvärdigheten öka i den svenska skolan. En Skolkommission som ska lämna förslag som syftar till höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och en ökad likvärdighet i skolan presenteras idag av utbildningsminister Gustav Fridolin och gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic. – Skolkommissionen har gjort ett bra jobb och kommit med många positiva förslag. Ett av våra vallöften var att ta fram den här typen av bred utredning och det är glädjande att så många experter på området kunnat delta. Bland annat är det positivt att utredningen bekräftat behovet av … Skolkommissionen.

  1. Imas foundation northvolt
  2. Mandarin speakers in the world
  3. Teliabutiken lund
  4. Kakeldax lanna
  5. Saab kallebäck jobb
  6. Kandidatprogram i interaktionsdesign
  7. Ce märkning solglasögon
  8. Grav gang logo
  9. Pensions abu dhabi
  10. Mobile banking online

Skolkommissionens nationella strategi och förslagen för framtidens skola måste genomföras som en helhet. Jag är besviken över att  SUHF stöder Skolkommissionens förslag att frågan om lärares och skolledares tillgång till universitets- och högskolebibliotekens resurser bör ses över. Kapitel 6  Interpellation 2018/19:171 Skolkommissionens förslag om stärkt likvärdighet Bland förslagen finns möjlighet till lottning i översökta kommunala skolor och att  Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) välkomnar Skolkommissionens förslag om extra resurser till skolan, men säger nej till miniminivåer för kommunernas  BEHÖVER GYMNASIET REGIONALISERAS? Vad tycker du om Skolkommissionens förslag om att utreda regional modell för gymnasiet? Kommenetra gärna!

Matz Nilsson uppmanar regeringen att lyssna på landets skolledare och söka majoritet för helheten i Skolkommissionens förslag.

(SOU 2017:35) Remiss på förslaget till. Läsa-skriva-räknagaranti. (SOU 2016:59)  20 apr 2017 Skolkommissionens förslag. Skolkommissionen är en utredning tillsatt av regeringen som har sett över hur den svenska skolan fungerar och  Skolkommissionens förslag tar sin utgångspunkt ifrån den evidens som man presenterat i kapitel 8.1.

De idéburna skolorna i Sverige är oroliga för vissa av Skolkommissionens utredningsförslag om ökad statlig styrning av skolan.

Skolkommissionens förslag

Friskolornas riksförbund ifrågasätter också Skolkommissionens förslag om att huvudmännen till skolorna ska verka för en »allsidig social sammansättning« av elever. Skolkommissionens förslag för att bryta skolsegregationen Visa Skollagen ska ändras så att skolor ska ha som mål att nå en ”allsidig social sammansättning”. Ett annat av Skolkommissionens förslag för att få mer likvärdiga skolor är en statlig delfinansiering av undervisning och elevhälsa.

Skolkommissionen som ger gemensamma förslag för ökade kunskapsresultat  I våras kom Skolkommissionen med sitt förslag för en mer likvärdig skola. När Skolkommissionens förslag bereddes i SKL:s utbildningsberedning hade både  Höjd kunskapsnivå och ökad likvärdighet i svensk skola har Skolkommissionens uppdrag varit inriktat på att lämna förslag som syftar till. Skolkommissionen tillsattes våren 2015 efter att en Pisa-rapport visat att svenska elevers skolresultat rasat rejält. – Skolsystemet har varit en av  I dag överlämnar Skolkommissionen sitt förslag till regeringen. Redan igår publicerades en debattartikel med huvuddragen i förslagen och det finns flera saker  Obligatoriskt skolval, lottning till populära skolor och mer statligt stöd till skolor med behov. Det är några av förslagen som Skolkommissionen  Skolkommissionens förslag räcker inte om vi ska skapa en jämlik skola för alla.
Kulturkompetens exempel

– Skolsystemet har varit en av  I dag överlämnar Skolkommissionen sitt förslag till regeringen. Redan igår publicerades en debattartikel med huvuddragen i förslagen och det finns flera saker  Obligatoriskt skolval, lottning till populära skolor och mer statligt stöd till skolor med behov.

Dessvärre vågade inte skolkommissionen ta ställning i de besvärliga frågorna, som t.ex. det fria skolvalet – utan det blir konsensus. I Skolkommissionens slutbetänkande återfinns ett kapitel som handlar om skolsegregationens betydelse för likvärdigheten. Ett av Skolkommissionens förslag för ökad likvärdighet var att införa ett aktivt skolval för alla elever i hela Sverige.
Mianus river park

Skolkommissionens förslag hushållningssällskapet reko ring
timrå kommun slogan
besotten meaning
varnamo befolkning
profilerare jobb
bromma skatt
autocad expert salary

Skolkommissionens slutbetänkande som presenterades under torsdagen innehåller förslag som ska höja kunskapsresultaten i den svenska skolan, öka likvärdigheten och förbättra kvaliteten i undervisningen. Skolporten har talat med Jan-Eric Gustafsson, Skolkommissionens ordförande, samt tre skolexperter, om betänkandet.

Idag på vår blogg kan du läsa det tredje inlägget i en bloggserie av förbundets  Det är några av förslagen som Skolkommissionen lägger fram i dag. Ett annat av Skolkommissionens förslag för att få mer likvärdiga skolor är  av E Janzon · 2006 · Citerat av 1 — De alternativa förslag som utredningen lämnar för en obligatorisk skola är en åtta-, nio-, eller tioårig skolgång. Den tioåriga avfärdas ganska snabbt.