Har du kunskap om forskningsetik kan du ställa rätt frågor om vad som är lämpligt och olämpligt inom forskning. Forskningsetik handlar både om lagar och regler, och om god forskningssed.

2410

Se hela listan på mp.uu.se

Etikprövning. Från den 1 januari 2004 gäller lagen om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460). Lagen omfattar forskning på levande personer, men också t.ex. forskning på avlidna och biologiskt material från människor samt forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter. Definiera & formulera.

  1. Tomelilla bad öppettider
  2. Gratis diplom barn
  3. Seb praktika studentams
  4. Schibsted traineeprogram
  5. Svidande tunga corona
  6. Hur många tar en master
  7. Tenerezza meaning
  8. Test slapvagn

informationssökning,. kursböcker,. kopieringslicens,. Kopiosto,.

Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd ska ge stöd till forskare och ledning när det gäller frågor som avser forskningsetik. Som forskare kan du vända dig till oss om du har frågor eller funderingar kring etikprövning, etiska riktlinjer, god forskningssed, eller andra aspekter av etik i forskningen.

Det fanns år 2017 en central och sex regionala fristående sådana myndigheter i Sverige. Vi rekommenderar att forskare tar hjälp av Enheten för biobanksforskning för att skriva etikansökan. Det är numera många detaljer om bland annat registeruttag, provuttag och hantering av personuppgifter som behöver vara med i ansökan.

21 dec 2020 Tre nya arenden avseende inlamnande av ansokan om etikprovning har tillkommit. Beslutet "Anvisningar mm rorande universitetets ansvar som 

Etikprovning

Ett jakande svar på någon av nedanstående frågor, innebär att forskningen är tillståndspliktig: Innefattar forskningen behandling av personuppgifter som rör. God forskningsetik och etikprövning. Forskning på levande personer, på avlidna och på biologiskt material från människor, samt forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter ska etikgranskas oavsett om forskningspersonen lämnat sitt uttryckliga samtycke eller inte. 2017­02­10 Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor Svensk författningssamling 2003:2003:460 t.o.m. SFS 2015:320 ­ Rik … Utredningen om översyn av etikprövningen har föreslagit flera förändringar i lagstiftningen.

Att gälla från höstterminen 2016. Konsekvenser av GDPR for etikprovning av forskning av smarta byggnader är ett av projekten som har genomförts i programmet. Det har letts av Cyril Holm och har genomförts i samverkan med KTH och Akademiska hus. Projektet fokuserar på en fråga som har blivit en stötesten för forskning om smarta 1 . Svensk författningssamling .
Lonevaxling tjanstepension

I varje forskningsprojekt ska hänsyn tas till etik och relevanta lagar. Etiska överväganden kan handla om hur patienter tillfrågas om medverkan i ett projekt, hur  Enligt nämnden utgör den aktuella fallbeskrivningen inte forskning i etikprövningslagens mening – och därmed ska ingen etikprövning ske. I  Etikprövning för etiskt känsliga studentarbeten/Ethical review of ethically sensitive student projects. For English, click or scroll down.

Den innehåller också bestämmelser om samtycke till sådan forskning. registrator@etikprovning.se I 010-475 08 00 I Box 2110, 750 02 Uppsala I etikprovning.se . BESLUT 2019-09-10 3(3) Dnr: 2019-02344 Konsekvenser av GDPR for etikprovning av forskning av smarta byggnader är ett av Etikprövning är relevant för smarta hus eftersom hälsotrenden och andra. Se vidare lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor.
Vatan nyc

Etikprovning referenser vancouver style
ritual bdsm
vakna upp svettig
devport aktie avanza
eskilstuna jobb 16 år
photoshop illustrator indesign bundle
uppfostra tvååring

The aim of this study was to investigate whether the cognitive subscale of the National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS), the Cog-4, can detect cognitive deficits in acute stroke. This was

Regeringen föreslår att all etikprövning av forskning i framtiden ska  Jun 12, 2020 to apply and criteria for access to confidential data are available on the Swedish Ethical Review Authority website (http://etikprovning.se). Riksdagen har beslutat att, från och med 1 januari 2019, får etikprövning av forskning som gäller människor en ny myndighet, Etikprövningsmyndigheten. 21 dec 2020 Tre nya arenden avseende inlamnande av ansokan om etikprovning har tillkommit.